fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Oppvekstmiljø barn og unge

Grønland beboerforening er opptatt av et godt og trygt oppvekstmiljø er viktig for barn, ungdom og deres familier. Å legge best mulig til rette for barn og unge på Grønland og Nedre Tøyen på alle plan er grunnleggende viktig, inklusive gode barnehager, en god nærmiljøskole, bygårder som tar barn og unges behov på alvor, gode og trygge torg og møteplasser på barn og unges premisser, arbeid til ungdom og muligheten til å kunne bli boende gjennom oppveksten.

Rull til toppen