Styret

Berit Jagman

Styreleder

Nina Reim

Styremedlem

Kåre Ivar Gauksrud

Styremedlem

Juni Dahl

Styremedlem

Erik Haraldseid

Styremedlem

Mohamed Fariss

Styremedlem

Berit Egset

Styremedlem

Fabian Ortega

Styremedlem

Andreas Olsen

Vara til styret