fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Styret

Styret i Grønland beboerforening velges i tråd med foreningens vedtekterårsmøtet.

Nedenfor ser du hvem som er med i styret i beboerforeningen:

Verktøy styrearbeid

Styremedlemmer kan bruke følgende interne verktøy i sitt arbeid:

Rull til toppen