fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Personvernerklæring

Oppdatert 21.07.2023

1.  Innledning

Grønland beboerforening tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor Grønland beboerforening samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Styreleder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

2.  Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta medlemsavtalen[1], herunder gi god oppfølging og service til medlemmer og andre personer tilknyttet Grønland beboerforening.

Medlemskap i Grønland beboerforening innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Som ved administrasjon av aktivitet, medlemskap, tillitsverv og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

3.  Rettslig grunnlag

Grønland beboerforening kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i medlemsavtalen. Når en person frivillig melder seg inn i Grønland beboerforening har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger.

Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av medlemsavtalen, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.

4.  Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at en person melder seg inn i Grønland beboerforening. Dette skjer via innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Det er frivillig å melde seg inn.

Vi kan også innhente personopplysninger i forbindelse med at en person melder seg på som deltaker i et av våre arrangement. Dette skjer via løsningen for påmelding til arrangement. Det er frivillig å melde seg på til våre arrangement.

Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer (valgfritt), kjønn, fødselsdato (valgfritt) og e-post adresse.

Personopplysningene er kun tilgjengelig for tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner i Grønland beboerforening som har rettmessig behov for tilgang til disse. Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle med slik tilgang har samtykket til taushetsplikt.

Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger via tjenesten Gnist[2].
I Gnist kan du også administrere (akseptere eller trekke tilbake) dine samtykker.

5.  Databehandler

Grønland beboerforening benytter StyreWeb som helhetlig løsning for organisasjonsdriften. Herunder medlemsregister, innmelding, arrangement og Gnist. Det er inngått egen databehandleravtale mellom Grønland beboerforening og StyreWeb for å ivareta informasjonssikkerhet og dine rettigheter.

StyreWeb benytter ikke underleverandører, og personopplysninger lagres kun innenfor EU/EØS.

6.  Sletting av personopplysninger

Personopplysninger lagres så lenge du har aktivt medlemskap i Grønland beboerforening. Personopplysninger slettes automatisk 24 måneder etter endt medlemskap. Du kan når som helst reaktivere ditt medlemskap i perioden.

Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 8.

7.  Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.

8. Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.

Behandlingsansvarlig i Grønland beboerforening er Styreleder. Kontaktopplysninger til styreleder finner du på vår hjemmeside.


[1] Når en person melder seg inn i en medlemsorganisasjon oppstår implisit en medlemsavtale.

[2] Gnist gir medlemmet tilgang til «Min side» via nettleser og App på mobiltelefon.

Rull til toppen