fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Grønland og Nedre Tøyen idag

På denne siden vil det komme faktainformasjon om Grønland og Tøyen slik vi kjenner det i nyere tid.

Beboerforeningen arrangerer jevnlig byvandringer. Her fra en byvandring om gatekunst, ledet av Viktor Gjengaar.
Rull til toppen