fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Om beboerforeningen

Grønland beboerforening er en interesseorganisasjon for å ivareta beboerinteresser på Grønland og Nedre Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Foreningen er partipolitisk og religiøs nøytral hvor alle kan bli medlem og har som mål å representere og gjenspeile beboerne i området.

nærmiljø som er inkluderende for alle
nærmiljø hvor flere kan og vil bli boende
nærmiljø som er grønt, trivelig, rent og ryddig
nærmiljø uten åpent salg av narkotika og rus
nærmiljø mindre preget av biler og tungtrafikk
gode bo- og oppvekstmiljø for barn og voksne
god folkehelse, liv og alderdom med verdighet
gode barnehager, nærskole og trygg skolevei
gode aktivitets-/fritidstilbud og ungdomsjobber
gode og trygge byrom med positiv aktivitet
gode engasjerte bygårder, styrer og beboere
godt næringsliv med fokus på sosial bærekraft
gode nettverk hvor flere folk bryr seg og bidrar
gode frivillige organisasjoner som bidrar lokalt
god kommune-/bydelsøkonomi og planlegging
god områdeutvikling på innbyggernes premisser
godt forutsigbar boligpolitikk og seriøse utleiere
begrensing av høyhus og forsvarlig utbygging

Beboerforeningen har mange aktive medlemmer, som i løpet av årene har spilt en viktig rolle i å ta vare på og utvikle bomiljøet. Vi har vært aktive i rundt 45 år og ønsker fortsatt å bidra til et bedre nærmiljø.

Vi har brukt mye tid på å få flyttet Frelsesarmeens Fyrlyset med det åpne rusmiljøet utenfor. Her foregår bruk, kjøp og salg av narkotika helt åpenlyst, med alt det medfører. Denne kampen er langt fra avsluttet selv om vi har støtte fra de lokale partiene i Bydelsutvalget.

Organisasjonens formalia

Grønland beboerforening ble stiftet 04.12.1997 på Hersleb skole og registrert i Brønnøysund-registeret 09.11.1999. Foreningen har organisasjonsnummer 874 965 812 og er registrert i Frivillighetsregisteret. Les også denne artikkelen fra EGT Historielag som gir et tilbakeblikk på foreningens opprettelse.

Geografisk virkeområde

Geografisk dekker foreningen arealet som er avgrenset av Jens Bjelkes gate, Sørligata, Platous gate, Åkebergveien, Borggata, Hollendergata, Schweigaards gate, Akerselva og Lakkegata.

Foreningen er også engasjert i saker som ligger utenfor dette området, men som har betydning for miljøet i vår bydel, slik som Bjørvika-utbyggingen, byggeplaner i Botsparken (Grønlandsparken) ved Politihuset, diverse høyhusplaner i området og trafikkplaner som vil berøre bydelen.

Rull til toppen