Om Beboerforeningen

Historie og virke

Grønland Beboerforening er en interesseorganisasjon for beboere i Grønlandsområdet, og ble stiftet i 1979 som Grønland – Nedre Tøyen Beboerforening. Dette ble endret til dagens navn i 2006. Foreningens formål er å ivareta interessene og bedre bomiljøet for beboerne i området. Vi har både enkeltpersoner og borettslag /sameier som medlemmer.

Et av de viktigste arbeidsområder for beboerforeningen har vært byutvikling. De første 10 årene bar mye preg av arbeidet med byfornyelsen – både riving og bevaring av bygårder i området. Ikke minst deltok beboerforeningen i arbeidet for å bevare Grønland 28, Asylet, som ble fredet på begynnelsen av 80 tallet. Asylet ble etablert som et bydelshus i 1982. I dag er Asylet på mange måter symbolet på Grønland, og beboerforeningen har sitt kontor i bygningen.

Gjennomgangstrafikken, spesielt i Grønlandsleiret/Grønland har også vært et hovedsatsingsområde. Foreningen har gjennom høringsuttalelser og aksjoner vært med å bidra til at trafikkproblemene i området har blitt bedre enn de var, selv om vi ikke er fornøyd.

Dagens utfordringer på Grønland

Vi har sett oss lei på forsøplinga i området, og har derfor arrangert en fotokonkurranse om Søppel på Grønland med tilhørende utstilling i Galleri MAP. Dette har vært en suksess, og vi har klart å få fokus på renholdet i bydelen. Mange har bidratt med bilder. Det er skrevet om prosjektet i aviser. Politikere og Rusken har engasjert seg, og ikke minst har vi fått mange tilbakemeldinger fra folk som har sett og følt det samme som oss; Noe måtte gjøres med forsøplingen. Vi har vist at det er mulig, vi kan faktisk endre ting vi ikke er fornøyd med.

Vi engasjerer oss også i problemer rundt åpne rusmiljøer i området, og spesielt omsetningen av narkotika som skjer langs Akerselva.

På Grønland bor det mange barn fra flere ulike nasjoner. Alle barn fortjener et godt oppvekstmiljø. Innholdet i skoler og barnehager er kanskje ikke vårt området, men det som er rundt er. Vi må arbeide for et Grønland med gode trafikkløsninger, gatelys, idrettsarenaer og alt annet som gir oss et nærområdet hvor både barn, ungdom og gamle kan ferdes trygt til enhver tid.

Mange av oss føler at i vårt bomiljø samles en uforholdsmessig andel av byens problemer. Vi skal ta vår del, men det må også andre gjøre. Grønland Beboerforening er en viktig stemme for å påvirke myndighetene.

Foreningens virkeområde

Geografisk dekker foreningen arealet som er avgrenset av Jens Bjelkes gate, Sørligata, Platous gate, Åkebergveien, Borggata, Hollendergata, Schweigaards gate, Akerselva og Lakkegata.

Foreningen er også engasjert i saker som ligger utenfor dette området, men som har betydning for miljøet i vår bydel, slik som den kommende Bjørvika-utbyggingen, byggeplaner i Botsparken (Grønlandsparken) ved Politihuset, og trafikkplaner som vil berøre bydelen.