fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Meld avvik til det offentlige

Meld avvik via Oslo kommune Bymelding

Vårt nærområde er et tett befolket område som også er preget av mye næringsvirksomhet hvor riktig og lovlig bruk av offentlige arealer er spesielt viktig for å skape balanse mellom barn, unge, funksjonshemmede, voksne, eldre, besøkende, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre interessenter.

Bruk Oslo kommune Bymiljøetaten sin www.bymelding.no for å melde om feil og mangler feil og mangler på offentlige fellesarealer som gater, torg, friområder, idrettsanlegg i byen, marka og indre Oslofjord. Du kan i tillegg til en beskrivelse også legge ved bilde og posisjon på kart. Registrerer du deg som bruker vil du også få melding om hva som gjøres.

Ta deg tid til å melde fra på Bymelding til Bymiljøetaten når du ser regelmessig ulovlig skilting, parkering, avfall/søppel, manglende/fulle søppelkasser, uregulert varelevering eller vareutstilling/-utsalg i gatebaner/fortau, dårlig fremkommelighet fortau, bommer og pullerter som ikke holdes lukket som de skal, manglende brøyting/strøing/glatte veier, bymøbler som må utbedres, ødelagt/manglene belysning, hull i vei/dekke, skader ifbm. lekeplasser/-arealer og torg og møteplasser, grøntareal som krever tilsyn, tagging, ulovlig overnatting, og mye mer.

Oslo kommune har klare regelverk og en politiforskrift som sier noe om hvilke rettigheter, plikter og krav som legges til grunn ved offentlig grunn inklusive veier, fortauer, torg og møteplasser og grensesnittet mot næringsliv og bolig. Når alle bestreber seg på at vi følger slike regler blir også det offentlige byrom bedre tilgjengelig og tryggere for alle.

Sier du og vi ifra gjør vi det lettere for kommunen til glede for alle. Sier vi ikke ifra, blir vi ikke hørt!

Meld fra om feilparkerte biler

Bymiljøetaten Vaktsentral – 23 48 21 50 / vaktsentralen@bym.oslo.kommune.no

Meld fra om skadedyr

Den enkelte lokale bygård og næringsdrivende har er særskilt ansvar for skadedyrtiltak for sine avtaler og det vanlige er at man har avtale med et skadedyrfirma. Oppdager du mye skadedyr i tilknyting til en bygård så bør du minimum tipse styret i gården.

Husk at mye fett i avløpsvann fra bolig og næring er med på å skape grobunn for rotter i vann- og avløpssystemet og derfor skal serveringssteder ha installert godkjent fettutskiller. En kan også informere Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten om mye rotter så vil de kunne vurdere å legge ut rottegift i sanitærsystemet/kummer som rottene bruker mye. Du kan i forbindelse med avfallsområder, næringsdrift mv. som bidrar til mye rotter også varsle Mattilsynet og/eller Bydelsoverlegen og be om tilsyn.

Nødnumre brann / politi / ambulanse

Nødnumre skal brukes i nødsituasjoner og ikke til situasjoner som ikke krever umiddelbar oppfølging. Nedenfor finner du noen andre viktige kontaktpunkter:

Tips eller be om råd fra GBF

Lurer du på om det er problemer og forhold beboerforeningen har en mening om eller bør ta videre, kontakt oss.

Rull til toppen