fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Medlem

Spørsmål og utmelding

Har du spørsmål eller vil avslutte medlemskapet, send inn henvendelse via Gnist, kontaktskjema eller send e-post til medlem@gronland-bf.no.

Personvern

Sjekk Personvern rundt hvordan ditt personvern ivaretas.

Bruk GBF Gnist medlem-app om du vil

Foreningen bruker Styreweb.com for den interne administrasjonen og hvor du som medlem alltid har foreningen i lomma ved å bruke app-en Gnist for å følge med på info, aktiviteter, kontingent med mulighet for direktebetaling, sende/motta henvendelser og mye annet.

Gnist er tilgjengelig som app på mobiltelefon og nettbrett. I tillegg kan du bruke Gnist i nettleser via gnist.styreweb.com fra PC/Mac eller andre enheter. Trenger du hjelp, send e-post til gnist@styreweb.com eller medlem@gronland-bf.no.

Bidra med å verve naboer, familie og venner

Tips gjerne andre som er opptatt av å bedre oppvekst- og bomiljø på Grønland og Nedre Tøyen. En effektiv måte å dele med mange på er til egne bekjente via sosiale medier. Se også verveflyer.

Sameie/borettslag/nabolag: Vil du/dere henge opp eller dele ut verveflyere der du bor så er det flott. Ta kontakt så får du verveflyere av oss.

Rull til toppen