fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Medlem

Bli medlem

Du melder deg inn via siden Bli medlem.

Spørsmål og utmelding

Har du spørsmål eller vil avslutte medlemskapet, send inn henvendelse via Gnist, kontaktskjema eller send e-post til medlem@gronland-bf.no.

Personvern

Sjekk Personvern rundt hvordan ditt personvern ivaretas.

Bruk GBF Gnist medlem-app om du vil

Foreningen bruker Styreweb.com for den interne administrasjonen og hvor du som medlem alltid har foreningen i lomma ved å bruke app-en Gnist for å følge med på info, aktiviteter, kontingent med mulighet for direktebetaling, sende/motta henvendelser og mye annet.

Gnist er tilgjengelig som app på mobiltelefon og nettbrett. I tillegg kan du bruke Gnist i nettleser via gnist.styreweb.com fra PC/Mac eller andre enheter. Trenger du hjelp, send e-post til gnist@styreweb.com eller medlem@gronland-bf.no.

Bidra med å verve naboer, familie og venner

Tips gjerne andre som er opptatt av å bedre oppvekst- og bomiljø på Grønland og Nedre Tøyen. En effektiv måte å dele med mange på er til egne bekjente via sosiale medier. Se også verveflyer.

Sameie/borettslag/nabolag: Vil du/dere henge opp eller dele ut verveflyere der du bor så er det flott. Ta kontakt så får du verveflyere av oss.

Rull til toppen