fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Høringer og byggesaker

Tilsvar høringsuttalelser

Grønland beboerforening leverer tilsvar mange høringer og byggesaker som påvirker vår oppvekst- og bomiljø. Foreningen svarer ved behov også opp saker utenfor bydelen eller Grønland og Nedre Tøyen dersom det handler om saker som vil påvirke nærområdet direkte eller indirekte.

Grønland beboerforening deltar også på forespørsel i møter arrangert av kommunens, som Rådhuset. Eksempelvis i forbindelse med revidering av høyhusstrategien.

Høringsuttalelse fra Grønland beboerforening vedrørende nabovarsel for forlengelse av bylivsgata Grønland.

Plan og Bygg Saksinnsyn

Plan og Bygg Saksinnsyn gir deg mulighet til å søke opp ulike plan- og byggesaker. Du kan også abonnere på enkeltsaker og geografiske områder:

Rull til toppen