fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Handlingsprogram Økt byliv Grønland og Tøyen

Bilfritt byliv også omtalt som Økt byliv kan du lese om på Oslo kommunes Bilfritt byliv sider.

Handlingsprogram Økt byliv

Oslo kommunes Handlingsprogram for Økt byliv (Bilfritt byliv) omhandlet først sentrumsdelen av Oslo inklusive strategien om «Akerselva som bylivsgenerator» og tiltak Vaterlandsområdet.

September 2022 vedtok bystyret en revidert utgave av Handlingsprogram Økt byliv som inkluderer strategier og tiltak for Grønland og Tøyen i Bydel Gamle Oslo.

Se Plan og Bygg Saksinnsyn for oversikt handlingsprogram, innspill og behandlingsprosess


Pilot fra 2022 bylivsgate gaten Grønland

Grønland beboerforening har engasjert seg rundt både de positive og negative siden av bylivsgate i gaten Grønland som er ett av tiltakene i Handlingsprogram Økt byliv. Spesielt er det utfordringer knyttet til at svært mye biltrafikk istedet tvinges opp i sidegatene i området.

Rull til toppen