fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Grønland seniorsenter

Seniorsenteret ligger i Breigata 9, og er et tilbud til innbyggere i Bydel Gamle Oslo over 60 år.

Grønland seniorsenter i regi av Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo er en aldersvennelig og helsefremmende møteplass med fokus på matglede, livsglede, kultur og aktiviteter. Seniorsenteret har flere lokaler og aktivitetsrom, nydelig bakhage og kafeteria med god mat.

Du finner også Seniorsenteret på Facebook.

Grønland beboerforening heier på alle seniorer og Grønland seniorsenterets viktige arbeid i nærområdet.

Rull til toppen