fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Debatt- og infomøter

Grønland beboerforening avholder ulike typer av infomøter og debatter hvor aktører som politikere fra Bydel Gamle Oslo eller Rådhuset, politi, bydel og kommunale etater, forskere, ulike ildsjeler og andre inviteres.

Rull til toppen