fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Lokale bygårder

Grønland og Nedre Tøyen har mange borettslag og sameier hvor folk flest i i området bor. Borettslag og sameier som ønsker det kan også bli medlem av Grønland beboerforening.

Kart over bygårder i området

Kartet nedenfor viser de bygårder foreningen har kartlagt på Grønland, Nedre Tøyen eller i umiddelbar nærhet. Åpner du kartet i egen vindu så er det enklere å få oversikt.

Enkelte av disse bygårdene har næring (ofte i 1. etasje) i tillegg til bolig, mens andre er rene næringsbygg.

Ser du bygårder du savner eller vil ha korrigert, ta kontakt. Merk at bygårder kan ha mange oppganger, mens en på kart vil vise en av disse.

GBF Forum for sameier og borettslag

Bygårder har mange felles utfordringer og ønske om godt eget bomiljø så de kan ofte ha nytte av å trekke på hverandre. Beboerforeningen ønsker derfor å legge til rette for et eget forum for de som er i styrer i borettslag og sameier.

Eie eller leie bolig

Se siden Eie eller leie bolig.

Problemer med boforhold som kan være ulovlig

Eiere og utleiere har et særskilt ansvar for å sikre at bolig er i tråd med privat- og offentligrettslige regler. Styret i bygårder har både et ansvar for felles anliggende, men også i grensesnittet mot eier av den enkelte bolig- eller næringsenhet.

Når det gjelder korttidsutleie, såsom Airbnb, er det i borettslag lov med korttidsutleie i maksimalt 30 dager i året. I sameier kan det etter loven leies ut inntil 90 dager i året, men et sameie kan på årsmøtet bestemme med 2/3 flertall at grensen skal være mellom 60 og 120 dager.

Ulovlig ombygging av leiligheter med flere ekstra soverom er blitt et merkbart problem. Det er mange uheldige og risikable sider ved dette. Hvis du leier eller kjenner til slikt så er det naturlig å varsle styre i bygård, branntips.no og Plan og Bygg. Plan og Bygg vil normalt kontakte eier og gjennomføre et tilsyn for å konstatere eventuell ulovlighet.

Kilder hvor du finner mer info om de ulike gårdene

Du kan benytte Hjemla, seeiendom.no, Kartverket, Norgeskart, Brønnøysund og Plan og Bygg Saks-/planinnsyn for informasjon om de de enkelte bygårdene. Noen få bygårder har egne hjemmesider og de gårdene som bruker OBOS finner man som oftest også på Vibbo.no.

Også oslobykart.no og oslobyleksikon.no kan være nyttige oppslagsverk.

Rull til toppen