Bli medlem

Bli medlem

Vi trenger flere medlemmer

Foreningen har hele tiden hatt aktive medlemmer som har bidratt på forskjellige områder.

Bor du i Grønlandsområdet, og er engasjert i nærområdet ditt vil vi ha deg med. Det gjelder enten du er opptatt av trygge skoleveier, forsøpling, byutvikling, gatebelysning, kultur, mer politi i gatene, eller nesten hva det måtte være.

Hva du kan bidra med

Med flere medlemmer kan vi gjøre mer og vi får større tyngde/påvirkning overfor myndighetene i saker som er viktige for oss. Vi ønsker å arbeide på flere måter, som for eksempel bidrag i den offentlige debatten, ved å skrive høringsuttalelser, eller ved å lage aksjoner og prosjekter som setter søkelyset på det vi synes er viktig og vil gjøre noe med – som vi gjorde med søppelutstillingen vår. Flere synspunkter og ideer øker våre muligheter til å nå fram med våre saker. Derfor trenger vi akkurat deg.

Grønland Beboerforening er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Medlemskapet koster deg 150 kr året. For borettslag/sameier koster det 500 kr året. Vi ønsker oss både flere aktive medlemmer og de som bare vil være med for å støtte arbeidet vi driver. Kontakt oss om du ønsker å bidra aktivt på en eller annet måte.

Det er lett å bli medlem. Bare fyll inn skjemaet under. Du vil kort etter motta en e-post med informasjon om innbetaling av kontingent. Når kontingenten er betalt er medlemsskapet aktivt.

Om skjemaet ikke vises rett kan du gå til denne linken Innmelding


Du kan også melde deg inn direkte på Vipps. Send 150 til vippsnr: 74863.

Du  skrive inn:
– Fornavn og etternavn
– Epostadresse

Du bør skrive inn: 
– Telefonnummer
– Adresse (gate, postnummer)

Fint om du skriver inn (om aktuelt):
– Hvilket sameie/borettslag du bor i.