Bli medlem

Bli medlem

Vi trenger flere medlemmer

Foreningen har hele tiden hatt aktive medlemmer som har bidratt på forskjellige områder.

Bor du i Grønlandsområdet, og er engasjert i nærområdet ditt vil vi ha deg med. Det gjelder enten du er opptatt av trygge skoleveier, forsøpling, byutvikling, gatebelysning, kultur, mer politi i gatene, eller nesten hva det måtte være.

Hva du kan bidra med

Med flere medlemmer kan vi gjøre mer og vi får større tyngde/påvirkning overfor myndighetene i saker som er viktige for oss. Vi ønsker å arbeide på flere måter, som for eksempel bidrag i den offentlige debatten, ved å skrive høringsuttalelser, eller ved å lage aksjoner og prosjekter som setter søkelyset på det vi synes er viktig og vil gjøre noe med – som vi gjorde med søppelutstillingen vår. Flere synspunkter og ideer øker våre muligheter til å nå fram med våre saker. Derfor trenger vi akkurat deg.

Grønland Beboerforening er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Medlemskapet koster deg 150 kr året. For borettslag/sameier koster det 500 kr året. Vi ønsker oss både flere aktive medlemmer og de som bare vil være med for å støtte arbeidet vi driver. Kontakt oss om du ønsker å bidra aktivt på en eller annet måte.

Det er lett å bli medlem. Bare fyll inn skjemaet under. Du vil kort etter motta en e-post med informasjon om innbetaling av kontingent. Når kontingenten er betalt er medlemsskapet aktivt.

Om skjemaet ikke vises rett kan du gå til denne linken Innmelding