fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Bli medlem


Din stemme er viktig! Støtt arbeidet for et godt nærområde for alle:

nærmiljø som er inkluderende for alle
nærmiljø hvor flere kan og vil bli boende
nærmiljø som er grønt, trivelig, rent og ryddig
nærmiljø uten åpent salg av narkotika og rus
nærmiljø mindre preget av biler og tungtrafikk
gode bo- og oppvekstmiljø for barn og voksne
gode barnehager, nærskole og trygg skolevei
gode aktivitets-/fritidstilbud og ungdomsjobber
gode og trygge byrom med positiv aktivitet
gode engasjerte bygårder, styrer og beboere
godt næringsliv med fokus på sosial bærekraft
gode nettverk hvor flere folk bryr seg og bidrar
gode frivillige organisasjoner som bidrar lokalt
god områdeutvikling på innbyggernes premisser
godt forutsigbar boligpolitikk og seriøse utleiere
begrensing ôav høyhus og forsvarlig utbygging

Rull til toppen