fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Bli medlem

Bli med og støtt arbeidet for et godt bomiljø og oppvekstmiljø på Grønland og Nedre Tøyen:

nærmiljø som er inkluderende for alle
nærmiljø hvor flere kan og vil bli boende
nærmiljø som er grønt, trivelig, rent og ryddig
nærmiljø uten åpent salg av narkotika og rus
nærmiljø mindre preget av biler og tungtrafikk
gode bo- og oppvekstmiljø for barn og voksne
god folkehelse, liv og alderdom med verdighet
gode barnehager, nærskole og trygg skolevei
gode aktivitets-/fritidstilbud og ungdomsjobber
gode og trygge byrom med positiv aktivitet
gode bygårder med engasjerte styrer og beboere
godt næringsliv som tar ansvar for sosial bærekraft
gode nettverk hvor flere folk bryr seg og bidrar
gode frivillige organisasjoner som bidrar lokalt
god kommune-/bydelsøkonomi og planlegging
god områdeutvikling på innbyggernes premisser
godt forutsigbar boligpolitikk og seriøse utleiere
begrensing av høyhus og forsvarlig utbygging

Praktisk info om medlemskap

Se siden Medlemskap rundt alt praktisk om medlemskap.

Rull til toppen