fbpx

GBF | Grønland beboerforening

Sammen for Grønland og Nedre Tøyen

Velkommen

Velkommen til Grønland beboerforening (GBF) som er en interesse-/velforening for beboere, sameier/borettslag og organisasjoner på Grønland og Nedre Tøyen i Bydel Gamle Oslo.

Bli medlem og støtt arbeidet for et bedre Grønland og Nedre Tøyen for alle du også!


Bli med og støtt GBF du også! Vi arbeider blant annet for:

nærmiljø som er inkluderende for alle
nærmiljø hvor flere kan og vil bli boende
nærmiljø som er grønt, trivelig, rent og ryddig
nærmiljø uten åpent salg av narkotika og rus
nærmiljø mindre preget av biler og tungtrafikk
gode bo- og oppvekstmiljø for barn og voksne
gode barnehager, nærskole og trygg skolevei
gode aktivitets-/fritidstilbud og ungdomsjobber
gode og trygge byrom med positiv aktivitet
gode engasjerte bygårder, styrer og beboere
godt næringsliv med fokus på sosial bærekraft
gode nettverk hvor flere folk bryr seg og bidrar
gode frivillige organisasjoner som bidrar lokalt
god områdeutvikling på innbyggernes premisser
godt forutsigbar boligpolitikk og seriøse utleiere
begrensing av høyhus og forsvarlig utbygging

Medlemmer og ikke-medlemmer er alle hjertelig velkomne til å møte på åpne møter/debatter og delta i Facebook Diskusjonsforum – Grønland og følge GBF sin Facebook-side.

Gamle Oslo består av delbydelene: Grønland, Kampen, Enerhaugen (med deler av Gamlebyen), Nedre Tøyen, Vålerenga, Ensjø (og Valle), Etterstad (og Helsfyr og Brynseng), Kværnerbyen (resten av Gamlebyen, Ryenberget og Nygårdskollen) og Bispevika (Sørenga, Loenga, Grønlia, Bjørvika øst) og øyene utenfor.

Området er spennende med både mye bolig og næringsvirksomhet med sine muligheter og utfordringer. Vi arbeider for å bedre bomiljø og oppvekstmiljø og ivareta beboernes ønsker og behov for området: «Den som har skoen på, vet selv best hvor den trykker.»

Følg GBF på Facebook

1 uke siden

Yesss, Limone restaurant på Grønnland. SUPER! ... Se merSe mindre
Se på Facebook

Diskusjonsforum Grønland - si hva du har på hjertet

1 uke siden

Yesss, Limone restaurant på Grønnland. SUPER! ... Se merSe mindre
Se på Facebook
Rull til toppen